8. Marts 2017

Ny strategi – øget fokus på vækst- og værdiskabelse

af Kommid

Tags: , årstræf, fokusområder, involvering, ledelse, medlemmer, prioriteter, proces, strategi

På DLF Årstræf, der i morgen afholdes i Tivoli Hotel & Congress Center, præsenterer Niels Jensen den nye 2020 strategi. Herunder løfter han sløret for nogle af hovedpointerne.

– Vi var på rette spor og havde gang i nogle gode initiativer. En del af vores 2018-strategi gav stadig mening og meget af det går igen i den nye strategi, men vi trængte til fornyelse og forandring. Selv om en strategi justeres løbende, var det bare ikke helt nok kun at justere lidt. Vi måtte kigge længere frem end 2018 strategien gjorde og der var specifikke forhold, vi måtte se nærmere på. I takt med at verden omkring os forandrer sig, skal vi også gøre det, siger Niels Jensen.

Et af de nye fokusområder foreningen må forholde sig til er det digitale. I den nye strategi er det digitale fokus med både som et af seks strategiske prioriteter, men også som et overordnet område, der dækker de andre prioriteter.
– Der er ingen tvivl om, at nødvendigheden af at have et skarpere digitalt fokus er en af årsagerne til, at vi har arbejdet så intenst på den nye strategi det seneste år. Som et sideløbende resultat har vi netop lanceret vores digitale kompetenceuddannelser. Og fremover vil området få endnu mere fokus. Det kan vi simpelthen ikke komme uden om, og det vil vi heller ikke, for det er et meget interessant felt og vi skal klæde vores medlemmer bedst muligt på også i dén verden, siger Niels Jensen.

Visionen og missionen er det ikke rokket meget ved. Men udover et øget fokus på det digitale er der i den nye strategi også tilføjet en ny prioritet om synergier og strategiske støtteaktiviteter. Denne prioritet sækker over vigtigheden af det nordiske samarbejde og hvordan der fremover vil sættes øget fokus herpå.
– Vi skal være bedre til at udnytte de synergier der ligger i et nordisk samarbejde. Og for den sags skyld også europæisk med AIM. På driftssiden er der i øvrigt forskellige brancheorganisationer, det giver mening at gå i dialog med. Vi har fortsat øget fokus på mærkevaren, og man kunne godt forestille sig, at der også var relevante samarbejdspartnere i det regi. Brands er jo udfordret uanset om det er sko, vaskepulver eller legetøj, påpeger Niels Jensen.

I den henseende er det også relevant at kigge på udvidelse af foreningen, mener direktøren.
– Både i forhold til samarbejder, nye medlemmer og generel udvidelse, ser vi på, hvordan fremtidens billede af foreningen skal tegnes.

Nogle elementer af 2020-strategien er dog ikke mærkbart nye.
– Strategien er en øget fokusering og udvidelse af det, vi allerede var i gang med. Selv om vi godt nok har været igennem den helt store strategiproces det seneste år, hvor både bestyrelse og udvalg har været særdeles involveret, så har det vist sig, at der var meget af det, vi havde gang i, vi gerne ville arbejde videre på. Man kan sige, at vi var på rette kurs, nu har vi bare tegnet linjen endnu tydeligere op, indsat flere pejlemærker og været mere ambitiøse med tempoet og vores mål, siger direktøren.

Hans kommentarer til de seks strategiske prioriteter er:

Vedvarende vækst gennem styrkelse af mærkevaren

– Det er stadig en bærende prioritet. Hvis ikke vi har fokus dér, ødelægger vi vores eksistensgrundlag. Vi skal styrke mærkevaren, noget vi bl.a. gør via Mærkevarekampagnen, som vi med succes kørte og kommer til at køre igen. Samtidig skal vi også gøre en aktiv indsats for at beskytte mærkevaren.

Et innovativt og effektivt marked med fair ramme- og samhandelsvilkår

– Her er der ikke så meget nyt at sige. Den er mere eller mindre uændret, men absolut stadig lige så aktuel som tidligere. Både når det gælder mærkevaren, private labels og nye potentielle medlemmer fra andre afsætningskanaler end de nuværende.

Et forbruger- og slutbrugerfokuseret samarbejde

– Vi har en mission om at skabe værdi for vores medlemmer, og skal vi gøre det, skal samarbejdet styrkes. Vores fælles mål er forbrugeren, og det er på det fælles mål, vores øjne skal være rettet.

Digitale kanaler og forretningsmodeller

– Når vi taler digitalisering som en af de seks prioriteter handler det om de digitale kanaler, altså vores afsætningskanaler. For at styrke vores medlemmers kompetencer på området har vi netop igangsat vores digitale kompetenceuddannelser, der på flere niveauer og med forskelligt fokus skal klæde vores medlemmer på i den digitale verden, de står over for. Her udvikler tingene sig enormt hurtigt lige nu, og vi skal følge med og også selv igangsætte initiativer og samarbejder.

En effektiv værdikæde nationalt og internationalt

– Data og informationsudveksling bliver vigtigere i takt med bl.a. sporbarhed og det er vigtigt, at vi kan understørre de teknologiske muligheder, der sikrer et effektivt flow af data og varer og driver omkostningerne ud af værdikæden.
Vi skal bruge det europæiske og især det nordiske samarbejde mere strategisk. Der er en masse synergier, som vi kan drage nytte af. Vi skal bruge det i forhold til samarbejder, udvikling, ressourcedelinger og generelle muligheder for at favne bredere.

Synergier og strategiske støtteaktiviteter

– Fremtidens afsætningskanaler flyder sammen, så vi skal være opmærksomme på, hvordan medlemmernes varer sælges. Derfor bør vi se på, om der er relevante samarbejdsrelationer, vi kan drage nytte af. Her kommer et tættere samarbejde med både AIM og vores nordiske kolleger til at spille en stor rolle.Hør mere til DLF Årstræf 2017, hvor Niels Jensen præsenterer den nye strategi.

Relaterede artikler

8. Marts 2017

2020 strategien – professionel, involverende og ambitiøs


Mads Middelboe har været facilitator på DLF's 2020 strategi. Her fortæller han om processen
31. Maj 2016

Nudging – nøglen til at stå stærkt på den lange bane


Begrebet nudging vinder stigende indpas når vi gerne vil have folk til at ændre adfærd i en positiv retning - et ”kærligt puf”. Hos AIM tror man på tendensen med nudging......

Følg DLF

Følg os på de sociale medier
og få de nyeste opdateringer.


Om DLF

DLF er et kommercielt interessefællesskab for dagligvareleverandører, som gennem samarbejde, dialog og vidensdeling mellem medlemmer og kunder, styrker medlemmernes kompetencer, samhandelsvilkår og position på markedet – både indenfor mærkevarer og private labels. Læs mere